We werken vanuit het vertrouwen dat iedereen een kern in zich heeft van inspiratie en verlangen. Daaruit ontstaan innerlijke waarden. Veranderen begint bij de wens te ontwikkelen en spanningen op te lossen. Gedragspatronen liggen aan deze spanningen ten grondslag. Via het onderzoek naar deze patronen komen we uit bij persoonlijke overtuigingen en aannames. Deze vinden hun oorsprong in de innerlijke waarden, die worden gevoed door onze bron van inspiratie.

gedrag_netwerk

Mensen die de moed hebben hun overtuigingen te onderzoeken en te werken aan hun gedrag, hebben de sleutel tot waardevol leven en werken in handen. Zo ontstaat keuzevrijheid, enthousiasme en betrokkenheid die in te zetten is voor zichzelf en de organisatie. Een uitdagend perspectief!

 

“Onze opdrachtgevers zijn individuen en teams die aandacht willen geven aan werkelijke veranderingen. Zij zijn bereid naar zichzelf, het team en de organisatie te kijken.”

 

En waar brengt het u als u met ons in zee gaat?

De mensen met wie wij gewerkt hebben, voelen zich zelfbewuster. Ze durven een leidende rol op zich te nemen, zich vrijer uit te spreken, met eigen initiatieven te komen en knelpunten te benoemen. Ze hebben een bredere kijk op vraagstukken en zijn in staat plan- en projectmatig te werken. Dit kan het u ook brengen!