‘Ieder draagt iets kostbaars in zich dat in geen ander te vinden is.’ Martin Buber

“Dat kostbare, die innerlijke kracht stelt ons in staat om met spanningen om te gaan en teleurstellingen te verwerken. Iedereen heeft zijn of haar eigen unieke bron van kracht. Ik geloof erin en tegelijkertijd verwonder ik me erover, elke keer opnieuw.

 

Vaak ontlenen we onze identiteit aan de rollen in ons leven; die van ouder, partner, kind. Maar ook aan onze baan, financiën of vriendschap. Wanneer daar een verschuiving in komt, ontstaat er soms een crisis. Een gevolg kan zijn dat we op zoek gaan naar de onderliggende identiteit van onze waarden. Als we tenminste daarvoor durven kiezen.

 

Echt contact maken is essentieel om samen een stap verder te kunnen zetten. Ik zie dat de ander meer is dan ‘het probleem’ en de bijbehorende spanningen. Alleen een begeleiding op maat is passend, want ik kan niets bedenken dat persoonlijker is dan de queeste naar wie we werkelijk zijn.

 

Deze zoektocht staat meestal aan de basis van wie we willen worden: een autonoom mens dat op eigen benen staat in verbinding met anderen. Iemand die zich wil laten zien en daardoor zowel krachtig als kwetsbaar is. Iemand die zich verbonden voelt met zichzelf, met de eigen (licht)bron, ervaart onafhankelijkheid , keuzevrijheid en verbondenheid. Dit geeft rust en ruimte.

Expertise

  • Verandermanagement
  • Organisatieontwikkeling
  • Bemiddeling
  • Individuele coaching en teamcoaching
  • Organisatieontwikkeling

Opleiding en achtergrond

Ik ben psychosociaal therapeut, gespecialiseerd in psychosynthese. Psychosynthese heeft een optimistische visie op de mens; achter onze gedachten, rollen en al onze gevoelens, is er een stiltepunt in ons. Dit biedt perspectief om te ontwikkelen, en kracht om de eigen problemen het hoofd te bieden. Om kwaliteiten en kanten van je zelf te ontwikkelen die nog niet zijn aangesproken.

Opleiding en Werkervaring

  • Lid van de beroepsvereniging NVPA en ik beschik over een NVAO-geaccrediteerde hbo-beroepsopleiding.
  • Aangesloten bij de RBNG (HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg).
  • Sinds 1995 werkzaam als zelfstandig gevestigde therapeut.
  • Van 1997 tot 2013 verbonden als trainer en supervisor aan de beroepsopleiding Centrum Psychosynthese Holland in Amersfoort, de laatste drie jaar als mede eindverantwoordelijke voor de  beroepsopleiding.