“Ik ben en blijf gefascineerd door wat mensen beweegt en hoe zij hun leven zo kunnen vormgeven dat ze het beste van zichzelf naar boven halen. Voor zichzelf en voor het team c.q. organisatie waarin zij werken. De huidige tijd doet een beroep op de zelfstandigheid en flexibiliteit van mensen, in denken en handelen. Door de toenemende complexiteit is een soepele samenwerking geëvolueerd van wens tot noodzaak. Dit vraagt persoonlijke stevigheid, een heldere gezamenlijke koers en een open onderlinge communicatie. Dit zijn de drie pijlers van mijn werk. Zowel individueel als teamgericht. Mijn werkwijze kenmerkt zich door lichtheid en nuchterheid. Geen ingewikkelde methodieken, geen groots spektakelstuk, maar een praktische aanpak verbonden met een persoonlijk verlangen en een aantrekkelijke stip aan de horizon. Dichtbij mensen, respectvol en aansluitend bij iedere laag van de organisatie. Ik denk mee, inspireer, voer mee uit, maar neem de lead niet over.”

 • Individuele coaching en teamcoaching
 • Organisatieontwikkeling
 • Verandermanagement
 • Bemiddeling

Opleiding en werkervaring

Na mijn studie klinische psychologie heb ik een aantal jaren gewerkt als psycholoog in een algemeen ziekenhuis. Hier heb ik het belang geleerd van het onderkennen van de juiste beginvraag als basis voor verandering. Na mijn overstap naar de ING Bank heb ik mij bekwaamd in het vak van trainer en organisatieadviseur. Als zelfstandige bij Kern Konsult en Phaos, bureaus voor organisatieontwikkeling, kwam ik in aanraking met de menselijke kant van organisatieontwikkeling. Tegenwoordig werk ik vanuit het Netwerk van Waarde, waar ik collegiale uitwisseling en inspiratie vind. Persoonlijke groei en organisatieontwikkeling gaan hand in hand. Dit principe wordt helder uitgelegd in de methode van Spiral Dynamics, die onderbouwt dat de ontwikkeling van mens, team en samenlevingen via opeenvolgende waardesystemen verloopt. Dit is een van de belangrijkste onderleggers van mijn professionele visie, zowel voor de analyse van een vraagstuk als het ontwerpen van een aanpak.

Kernwoorden in mijn aanpak:

Spiral Dynamics, Kernkwadranten, Projectmatig Creëren, Voice Dialogue, System Centered Training, Energetisch Werk.

Ik heb een CRKBO-licentie voor kortdurend beroepsonderwijs.

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Inspectie SZW
 • Ziekenhuizen (UMC Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Sint Maartenskliniek)
 • Gemeenten Haarlem, Almere, Bloemendaal
 • Provincies (Noord-Holland, Gelderland)
 • WUR / Environmental Science Group
 • RIVM
 • DHV, Arcadis