Aandacht voor mensen is werken aan het succes van mens en organisatie. We gaan aan het werk met onze veelzijdige ervaring en kennis en we vinden uit wat bij u werkt; onorthodox en zonder gelikte verhalen, met de voeten in de praktijk.

 

We doen dit in nauw contact en samenwerking met u, omdat wij passanten zijn die even met u optrekken en dan weer vertrekken, terwijl u blijft, ondersteund en geïnspireerd!

 

In onze werkwijze onderscheiden wij de volgende stappen. Hoewel verschillend van vorm zijn deze zowel in individuele begeleiding als in teambegeleiding van toepassing.

  • Het eerste contact met u als opdrachtgever is goud waard. U vertelt uw verhaal, wij stellen vragen en destilleren hieruit waar het volgens ons om draait. Deze stap kan één gesprek omvatten, maar ook een uitgebreider onderzoek van een aantal dagdelen.
  • Als we het eens zijn over uw vraag en het te bereiken doel, leggen  wij het complete  voorstel  aan u voor. Hierin nemen we tevens uw rol als opdrachtgever mee. Na uw akkoord gaan we aan de slag.
  • Dit is de daadwerkelijke uitvoering. U kunt hierbij denken aan individuele gesprekken, teambijeenkomsten, trainingen, workshops of training-on-the-job. Onze begeleiding is gericht op het krijgen van inzicht in onderliggende patronen, het zo nodig oplossen van conflicten en het verruimen van het gedragsrepertoire. Met als uiteindelijke doel het daadwerkelijk verstevigen van de mens of het team, zodat na ons vertrek de veranderingen voortduren.
  • We houden de vinger aan de pols, tijdens en na afloop van het traject. We stellen eventueel onze aanpak bij of verlengen het contract. Als iets niet werkt, durven we te stoppen. Na beëindiging van de begeleiding plannen we een afrondend gesprek. Als het gewenste doel bereikt is, sluiten we af.