Het Netwerk is een samenwerkingsverband van professionals met jarenlange ervaring in de organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Wij begeleiden mensen bij transformatieprocessen. De drie kernwaarden van het Netwerk zijn:

  • Gelijkwaardigheid. Je handelen afstemmen op je eigen waarde en op die van de ander.
  • Keuzevrijheid. Wat je overkomt kun je niet kiezen maar wel hoe je ermee om wilt gaan, dat geeft vrijheid.
  • Verantwoordelijkheid. Aanspreekbaar zijn op je eigen gedrag.

Wij scheppen voorwaarden die leiden tot verandering. Dit doen wij levendig en met humor zonder de confrontatie uit de weg te gaan.

 

Het Netwerk bestaat uit een vaste kern met daaromheen professionals uit diverse disciplines die ingezet kunnen worden als hun expertise gewenst is. Het zijn allen succesvolle zelfstandigen die werken vanuit bovenstaande kernwaarden.

Iedere mens, ieder team en dus iedere vraag is uniek. We werken op maat. Dit betekent dat ons voorstel een op de vraag afgestemde aanpak biedt. ‘Leveranciers’ zijn van oplossingen die slechts tijdelijk effect hebben past ons niet. Wij willen iets toevoegen van waarde. Wij willen van werkelijke waarde zijn. We richten ons in het bijzonder op het waardegericht werken in de zorg en bij de overheid.

De kern van het netwerk: Inge Jane van Beek en Francis Zuiker

De kern van het Netwerk bestaat uit:

Inge Jane van Beek, individueel en groepstherapeute Francis Zuiker, organisatieadviseur en teamcoach.